PRAKTIKOS SRITYS

Darbo teisė

Konsultuojame įmones bei jų vadovus visais darbo teisės klausimais. Giname pažeistas darbuotojų teises. Atstovaujame iš darbo teisinių santykių kilusiuose ginčuose Darbo ginčų komisijose ar teismuose.

Mūsų teisinės paslaugos apima:

  • – darbo sutarčių rengimą, koregavimą;

  • – visiškos materialinės atsakomybės sutarčių rengimą;

  • – konfidencialumo, nekonkuravimo susitarimų rengimą;

  • – kolektyvinių sutarčių rengimą;

  • – konsultavimą darbuotojų nuomos teisiniais klausimais;

  • – darbuotojų civilinės atsakomybės taikymo klausimų sprendimą;

  • – įdarbinimo, atleidimo iš darbo tinkamą įforminimą.