PRAKTIKOS SRITYS

Konkurencijos teisė

Mūsų įgyta patirtis konkurencijos teisės srityje leidžia mums profesionaliai įvertinti sandorių atitikimą Konkurencijos įstatymo keliamiems reikalavimams, taip pat sėkmingai atstovauti ginčuose dėl nesąžiningos konkurencijos.

Mūsų teikiamos teisinės paslaugos apima:

  • – sudaromų ar jau sudarytų sandorių analizę Konkurencijos įstatymo reikalavimų aspektu;

  • – nekonkuravimo sutarčių rengimą;

  • – atstovavimą ginčuose dėl nesąžiningos konkurencijos.