PRAKTIKOS SRITYS

Skolų išieškojimas Lietuvoje bei užsienyje

Siekdami užtikrinti savo klientų interesus itin dažnai susiduriame su poreikiu operatyviai ir veiksmingai užtikrinti skolininkų piniginių prievolių klientams įvykdymą, tokių prievolių vykdymo užtikrinimą. Tuo tikslu bendradarbiaujame su visoje Lietuvoje veikiančiomis antstolių kontoromis ir priteisus skolas ar pritaikius laikinąsias apsaugos priemones galime veiksmingai įgyvendinti skolos atgavimo procesą nuo pat ginčo inicijavimo iki pat realaus prievolės įvykdymo. Dažnai susiduriame su situacijomis, kai skolininkai vengia vykdyti finansinius įsipareigojimus slėpdami turtą užsienio valstybėse, kur Lietuvos antstoliai neturi jurisdikcijos atlikti išieškojimo veiksmų, todėl gindami klientų interesus bendradarbiaujame su užsienio partneriais: skolų išieškojimo įmonėmis, advokatų kontoromis, antstoliais.

Mūsų teisinės paslaugos apima:

  • – Reikalavimų (ieškiniu, pareiškimų) teismui rengimas;

  • – Prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo;

  • – Dokumentų reikalingų priverstinio išieškojimo procese rengimas (prašymai teismui dėl turto dalies nustatymo, skundai dėl antstolių veiksmų ar neveikimo, varžytinių, iškeldinimo);

  • – Atstovavimas teismuose ginantis nuo nepagrįstų reikalavimų įvykdyti pinigines prievoles, konsultacijos ir atstovavimas priverstinio išieškojimo per antstolį procese.