PRO BONO

„Pro bono“ išvertus iš lotynų kalbos reiškia „viešajam“ gėriui. Paprastai šiuo terminu žymima situacija, kai teisinės paslaugos teikiamos neatlygintinai arba už sumažintus įkainius. Tokie atvejai galimi tuomet, kai kliento finansinė padėtis yra ypač sunki ir teisinių paslaugų teikimas įprasta tvarka jam būtų nepakeliama finansinė našta, iš esmės užkertanti kelią gauti veiksmingą teisinę pagalbą. Kontoros advokatai gali imtis neatlygintinai (pro bono) atstovauti klientams bylose, turinčiose esminę reikšmę asmens teisių ar įstatymų saugomų interesų užtikrinimui bei galinčiose turėti įtakos teismų praktikos formavimuisi, sulaukti atgarsio visuomenėje. Kontoros advokatai taip pat gali neatlygintinai ar už sumažintus įkainius teikti teisines paslaugas viešiesiems ir pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims. Jeigu manote, kad Jūsų situacija atitinka aukščiau nurodytas sąlygas, prašome kreiptis ir mes, įvertinę Jūsų situaciją, būtinai su Jumis susisieksime.