JUSTAS SANKAITIS

Advokatas

Mob. tel.: +370 604 32840

El. paštas: justas.sankaitis@sankaitislegal.lt

Kalbos: lietuvių, anglų, prancūzų

Praktikos sritys

Verslo teisminiai ginčai, Arbitražas, Įmonių teisė, Bankų ir finansų teisė, Bankroto ir restruktūrizavimo teisė, Darbo teisė, Statybų ir nekilnojamojo turto teisė, Viešieji pirkimai, Mokesčių teisė, Mokestiniai ginčai, Transporto teisė, Draudimo teisė, Intelektinės nuosavybės teisė, Konkurencijos teisė, Žiniasklaidos teisė.

Patirtis

Atstovavo vienos didžiausių Baltijos šalių regione elektroninių elektros skaitiklių gamybos įmonių grupės akcininkams ginče su kitais akcininkais daugiau negu 20 atskirų milijoninės vertės teisminių ginčų tiek bendrosios kompetencijos teismuose, tiek ir arbitraže, įskaitant ginčus dėl akcininkų sprendimų teisėtumo, dėl civilinės atsakomybės taikymo valdymo organų nariams, su vadovų civilinės atsakomybės draudimu susijusiuose ginčuose, ginčuose dėl sutarčių vykdymo, ginčuose dėl juridinių asmenų veiklos tyrimo, nesąžiningos konkurencijos, akcijų pardavimo teisėtumo, neteisėto atleidimo iš darbo ir kt.

Atstovavo vienai didžiausių Lietuvoje metalo apdirbimo įrenginių gamybos įmonių grupei ginant savo interesus prieš kreditorius daugiau negu 15 atskirų bylų dėl bankroto, restruktūrizavimo bylų iškėlimo, dėl milijoninės vertės lizingo sandorių pripažinimo negaliojančiais. Konsultavo klientus bei padėjo įdiegti sudėtingas verslo valdymo struktūras, dalyvavo derybose dėl nekilnojamojo, kito turto kompleksų įsigijimų iš Lietuvoje veikiančių bankų.

Atstovavo arbitraže bei bendrosios kompetencijos teismuose generaliniam rangovui ginče su užsakovu dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuoto daugiau negu 6 mln. EUR vertės statybos rangos sutarties pagal Fidic sąlygas tinkamo vykdymo, dėl arbitražinės išlygos galiojimo bei taikymo.

Atstovavo juvelyrų įmonei sėkmingai apginant savo teises precedentinėje byloje prieš Lietuvos prabavimo rūmus tiek Lietuvos teismuose, tiek ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.

Atstovavo Lietuvoje veikiančiam degalinių tinklui ginče su kitu degalinių tinklu dėl nesąžininga konkurencija padarytos žalos atlyginimo, gynė kliento darbuotojo interesus ginče dėl konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimo ir žalos atlyginimo. Konsultavo ir atstovavo klientui ginče su vietos ir centriniu mokesčių administratoriumi dėl mokestinių prievolių tinkamo vykdymo.

Atstovavo kitam Lietuvoje veikiančiam degalinių tinklui ginant savo interesus prieš kreditorius restruktūrizavimo byloje, bylose dėl didesnės negu 5 mln. EUR vertės sandorių pripažinimo negaliojančiais.

Konsultavo mėsos perdirbimo ir pardavimo įmonei dėl su kreditoriais susijusių rizikų suvaldymo, įmonių grupės valdymo struktūrų sukūrimo, neteisminio bankroto procedūrų taikymo.

Atstovavo vienam didžiausių Lietuvoje medinių kėdžių ir stalų gamintojui teisminiuose ginčuose su nuomotoju dėl gamybinio komplekso nuomos kainos padidinimo, dėl nuomojamos įrangos įsigijimo. Atstovavo klientui derybose dėl taikos sutarčių sudarymo, rengiant kompleksines taikos, patalpų nuomos ir turto įsigijimo sutartis.

Atstovavo bankrutuojančioms įmonėms ginčuose prieš buvusius vadovus, akcininkus dėl žalos atlyginimo, prieš kreditorius dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, taip pat atstovavo bankrutuojančių įmonių vadovams ginantis nuo bankroto administratorių ar kreditorių inicijuotų ieškinių dėl žalos atlyginimo.

Atstovavo darbuotojams ginčuose su darbdaviais dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtais ir su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo.

Atstovavo klientams teisminiuose ginčuose su draudimo bendrovėmis dėl draudimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, dėl įvykių pripažinimo draudžiamaisiais ir draudimo išmokų priteisimo.

Atstovavo verslo klientams rengdamas įmonių steigimo, bankroto, restruktūrizavimo dokumentus, dalyvaudamas derybose bei rengdamas įvairaus pobūdžio įmonių veiklos sutartis, sutartis dėl turto įsigijimo ar perleidimo, akcininkų sutartis, rengdamas klientų finansinių interesų apsaugos teisinius mechanizmus, su darbo santykiais susijusias sutartis, kitus dokumentus.

Išsilavinimas

  • Mykolo Romerio universitetas, Lietuva (teisės magistro laipsnis)

  • Université Lille 2 Droit et Santé, Prancūzija (teisės studijos)

Narystė

  • Nuo 2009 m. Lietuvos advokatūros narys