ŠARŪNAS VEGYS

Advokatas

Mob. tel.: +370 662 99337

El. paštas: sarunas.vegys@gmail.com

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų, ispanų

Praktikos sritys

Verslo teisminiai ginčai, Tarptautinė privatinė teisė, Skolų išieškojimas Lietuvoje bei užsienyje, Paskolos ir kreditavimas, Vekseliai, Nekilnojamojo turto teisė

Patirtis

Konsultavo ir atstovavo ginčuose nekilnojamojo turto vystytoją Vilniuje įgyvendinant daugiau kaip 10 mln. eurų vertės nekilnojamojo turto projektą dėl gyvenamųjų pastatų ir tam reikalingos infrastruktūros pastatymo bei pardavimo.

Ne kartą teismuose atstovavo vienos didžiausių Lietuvoje nekilnojamojo turto bendrovės interesus dėl sandorių, susijusių su bendrovės valdomu nekilnojamuoju turtu.

Atstovavo arbitraže Didžiosios Britanijos įmonę ginče dėl daugiau nei 1 mln. eurų piniginės prievolės priteisimo ir išieškojimo iš Lietuvos bendrovės.

Atstovavo Vilniuje veikiančią bendrovę dėl daugiau 1,5 mln. eurų Lietuvos valstybės, atstovaujamos valstybės įgaliotos institucijos, prisiimtos piniginės prievolės įvykdymo.

Ne kartą teismuose atstovavo daugiau nei 20 šalių veikiančios tarptautinės kreditų teikimo įmonių grupės bendrovės interesus teismuose klausimais, susijusiais su bendrovės išduotomis paskolomis Lietuvoje.

Atstovavo Vokietijos kreditorių milijoniniame ginče su viena didžiausių Lietuvos bendrovių dėl piniginių įsipareigojimų įvykdymo.

Atstovavo ir konsultavo Lietuvos akcininkus ginče su Kanados akcininkais dėl bendros Lietuvos ir Kanados krovinių pervežimo įmonės veiklos.

Ne kartą atstovavo bankrutuojančioms įmonėms ginčuose prieš buvusius vadovus, akcininkus dėl žalos atlyginimo ir faktinio jos išieškojimo priverstine tvarka, prieš kreditorius dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, taip pat atstovavo bankrutuojančių įmonių vadovams ginantis nuo bankroto administratorių ar kreditorių inicijuotų ieškinių dėl žalos atlyginimo.

Atstovavo darbdaviams ir darbuotojams ginčuose dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo.

Atstovavo Lietuvos piliečių interesus ginče su Didžiosios Britanijos draudimo bendrove bei įvykio kaltininkais dėl žalos atlyginimo sunkiai sužalojus sveikatą eismo įvykyje ir draudimo išmokų priteisimo.

Nuolat atstovavo Lietuvos ir užsienio įmones bei fizinius asmenis dalyvaudamas derybose ikiteismine tvarka, o ginčų nepavykus išspręsti taikiai atstovaudamas teismuose bei rengdamas įvairius reikalingus dokumentus.

Išsilavinimas

  • Mykolo Romerio universitetas, Lietuva (teisės magistro laipsnis, verslo teisės specializacija)

  • Universidad Publica de Navarra, Ispanija (verslo teisėje orientuotos studijos)